Itsenäisen pukeutumisen opettelu – näin tuet lastasi!

lifestyleOmatoimisen pukeutumisen opettelu on olennainen osa lapsen kehityskaarta. Pukeutuminen vaatii oman kehon ja liikkeiden tuntemista ja siksi motoristen taitojen kehittyminen on itsenäisen pukeutumisen kulmakivi.

Aikuisen tehtävänä on huolehtia asianmukaisesta pukeutumisesta, mutta lasta kannattaa kannustaa itsenäiseen pukeutumiseen ikätasonsa mukaisesti. Näillä ohjeilla voit tukea lastasi omatoimisessa pukeutumisessa!

Motoristen taitojen harjaannuttaminen vauvaiässä

Vuoden ikäinen lapsi on jo tottunut pukeutumis- ja riisumisliikkeisiin ja osaa esimerkiksi ojentaa käden hihaan sekä vetää jalan ulos lahkeesta. Tässä vaiheessa voit tukea motoristen taitojen kehittymistä pukemalla lapsesi hoitopöydän sijaan sylissä. Oppimista helpottaa, kun puet vaatteet johdonmukaisesti samassa järjestyksessä kerrasta toiseen.

Mahdollista lapsen osallisuus pukemistilanteissa

Pieni lapsi ei luonnollisesti vielä osaa valita säänmukaisia vaatteita, mutta tämä ei suinkaan tarkoita että lapselle ei saisi antaa päätäntävaltaa ollenkaan. Voit antaa lapsellesi esimerkiksi erilaisia vaihtoehtoja, joista lapsi voi valita itsellensä mieluisat vaatteet. Samalla pukeutumistilanteet helpottuvat huomattavasti, kun lapsi on saanut vaikuttaa vaatteiden valintaan.

Kiinnitä vaatteiden ominaisuuksiin huomiota

Kauniit vaatteet ovat toki olennainen osa estetiikkaa, mutta pukemista opettelevan lapsen kannalta vaatteiden tulisi olla myös käytännöllisiä. Erityisesti vaatteen kiinnitykseen kannattaa kiinnittää huomiota – nepparit, vetoketjut ja tarrat ovat lapsen kannalta helppokäyttöisiä, kun taas pienet napit ja nauhat aiheuttavat hankaluuksia. Lapsen tulisi myös nähdä helposti miten päin vaate puetaan päälle. Esimerkiksi paidat, joiden etuosassa on kuva helpottavat lasta pukemaan vaatteen oikein päin. Helposti puettavat vaatekappaleet eivät aiheuta lapselle ylimääräistä tuskastumista ja tarjoavat onnistumisen kokemuksia, jotka puolestaan rohkaisevat osaltaan itsenäiseen pukeutumiseen.

Asettele vaatteet lattialle oikein päin

Lapsen on helpompi harjoitella pukeutumista, kun puettavat vaatteet on aseteltu lattialle samoin päin kuin ne puetaan päälle.

Yksinkertaiset sanalliset ohjeet

Ohjatessasi lasta pukeutumaan on hyvä muistaa, että ohjeiden tulisi olla selkeitä ja yksinkertaisia. Liiallinen sanallinen ohjeistaminen vaikeuttaa lapsen keskittymistä ja samalla oppiminen on haastavampaa. Sanallisten ohjeiden tarkoituksena on luoda lapselle mielikuva siitä, mitä hänen tulisi tehdä. Pukeutumista opetellessa voit myös opettaa lapselle luontevasti erilaisia suuntakäsitteitä, värejä ja kehon osien nimiä – ja näin samalla kehittää lapsen sanavarastoa.

Realistiset tavoitteet

Jokainen oppii pukemistaidot hieman eri tahtiin, joten älä vaadi lapseltasi liikaa. Aseta realistisia tavoitteita lapsellesi ja muista ennen kaikkea kehua pienistäkin onnistumisista! Itsenäisyyteen opetteleminen muodostaa pohjan terveelle itsetunnolle, mutta lapsi oppii arvostamaan itseään vain jos hän kokee tulevansa rakastetuksi osaamisestaan huolimatta.