Lasten roolivaatteet osana tärkeitä roolileikkejä

dec07c8490d4598b6637231725a98661Lapset nauttivat mielikuvituksellista roolileikeistä. Pienempien lasten roolileikeissä rooliasut ja -rekvisiitta ovat tärkeitä; ne tukevat leikkiin eläytymistä tarjoten lapselle mahdollisuuden pukeutua niin prinsessaksi, merirosvoksi kuin supersankariksikin. Siinä missä lapsi haaveilee usein olevansa oma suosikkihahmonsa, moni aikuinen haaveilee olevansa miljonääri. Leikkiessään lapsi eläytyy esittämäänsä rooliin aidosti ja todentuntuisesti. Samalla tavalla myös aikuiset voivat tehdä omista miljonäärihaaveistaan totta, jos suuntana on vaikkapa jokin netti kasino jonka muhkeat jackpotit tuovat helpotusta lapsiperheen arjen keskelle.

Erilaiset nettikaupat ja niiden laaja valikoima ovat oivallinen valinta rooliasujen metsästykseen – oli kyseessä sitten arkipäiväiset leikit tai vaikkapa naamiaisasu vapuksi. Ohessa käsitellään sitä, miksi juuri roolileikit ovat tärkeitä lapsen kehityksen kannalta.

Sosiaalisten taitojen oppiminen

Roolileikkien kautta lapsi oppii toimimaan vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Roolien jakaminen opettaa lapselle neuvottelutaitoja; mietitään yhdessä kuka esittää mitäkin hahmoa ja pyritään ratkaisemaan ristiriitatilanteet itsenäisesti. Samalla lapset opettelevat pikku hiljaa noudattamaan erilaisia sääntöjä. Toimiva roolileikki vaatii lapselta kykyä toimia yhteistyössä ja lapsi oppii tekemään kompromisseja.

Roolileikit ovat vastavuoroista toimintaa, jossa esimerkiksi toinen esittää potilasta ja toinen lääkäriä – samalla lapsi oppii myös odottamaan omaa vuoroaan sekä asettautumaan toisen asemaan. Nämä kaikki ovat myöhempien sosiaalisten taitojen kannalta hyvin olennaisia tekijöitä.

Kasvattaa sanavarastoa

Varsinaiset roolileikit alkavat kehittyä yleensä kolmen ikävuoden jälkeen ja ne ovat vilkkaimmillaan tyypillisesti neljävuotiaiden lapsien keskuudessa. Eläytyessään erilaisiin rooleihin lapset kehittelevät mielikuvituksellisia tarinoita. Neljävuotias lapsi kykenee jo monipuolisempaan vuorovaikutukseen ja leikki muuttuu yhä enemmän kielelliseksi. Lapset käyttävät kieltä leikin suunnitteluun ja samalla pitkäkestoisemmat leikit erilaisine juonineen rikastuttavat kieltä.

Mahdollistaa tunteiden ja oman persoonan ilmaisun

Leikin kautta lapsi voi käsitellä hankaliakin tunteita itselleen ominaisella tavalla. Roolivalinnoilla on suuri merkitys leikissä; esitetty rooli on juuri kyseiselle lapselle tärkeä. Valitun roolin avulla lapsi voi ilmentää omaa kokemusmaailmaansa sekä persoonaansa.

Lapsi ottaa mallia vanhemmiltaan ja roolileikeissä samaistutaan aluksi aikuisiin – lapsi myös alkaa tiedostaa oman sukupuolensa mikä näkyy konkreettisesti leikeissä. Neljävuotias opettelee aikuisten maailmaa roolileikkien kautta peilaten läheistensä käyttäytymisä hyvinkin tarkasti.

Kehittää luovuutta

Roolileikkien kautta lapsi voi käyttää mielikuvitustaan luontevalla tavalla. Vaikka leikissä esitetäänkin hahmoa, lapsi ei koe olevansa varsinaisesti esillä vaan eläytyy aidosti esittämäänsä hahmoon. Leikki on usein alusta loppuun saakka improvisoitua, jonka ”juoni” kehittyy yhdessä toimiessa.