Miksi lapsen tulisi antaa valita omat vaatteensa?

1-VZF1UJf4rBHSTA96xsfZagLapsen osallisuus on nykyään merkittävä osa laadukasta varhaiskasvatusta. Terveen itsetunnon ja itseluottamuksen kannalta oleellista on, että lapsi kokee tulevansa kulluuksi. Lapsen mielipiteen kuuleminen on olennainen osa lapsilähtöistä kasvatusta. Oheisesta listasta löydät muutamia perusteluja sille, miksi lapsen olisi hyvä saada vaikuttaa vaatevalintoihin.

Harjoittaa päätöksentekoa

Anna lapsellesi päätäntävaltaa ikä- ja kehitystaso huomioiden. Pienempi lapsi voi valita kahdesta vaihtoehdosta itselleen mieluisamman, kun taas alakoululainen voi jo itse valita säänmukaisen asun. Vaatteiden valitsemisessa harjoitellaan itsenäistä päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. Mikäli lapsen valitsema asu on jostain syystä tilanteeseen sopimaton – esimerkiksi se ei ole riittävän lämmin sääolosuhteisiin verrattuna – perustele kieltosi ja kerro lapselle mitä kyseisessä asussa tulisi muuttaa – ja miksi. Näin lapsi oppii hahmottamaan, millaista pukeutumista eri tilanteet vaativat ja pystyy jatkossa muodostamaan päätöksensä opitun pohjalta.

Osa lapsen identiteettiä

Jokainen lapsi on oma ainutlaatuinen yksilönsä. Terve itsetunto pohjautuu lapsen muodostamaan minä-kuvaan. Itsenäistyminen, minä-kuvan muodostaminen ja itseilmaisu kuuluvat olennaisesti lapsen kasvuun. Lapsen kannalta tärkeää on, että hän kokee voivansa olla oma itsensä ja tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Tämä pitää sisällään myös sellaiset tilanteet, joissa lapsi ei välttämättä halua pukeutua perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti.

Välty turhilta taisteluilta

Monelle vanhemmalle varmasti tuttuja tilanteita ovat erilaiset siirtymätilanteet ja niiden aiheuttamat kiukkupuuskat. Tarjotessasi kahta eri vaatevaihtoehtoa lapselle ja ottaen hänet mukaan päätöksentekoon, lapsi todennäköisesti myös pukee mieluummin vaatteet päälleen, koska on saanut vaikuttaa asiaan itse. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän vanhemmat päättävät asioista hänen puolestaan. Esimerkiksi itselle mieluisan värisen vaatteen valinta on kuitenkin hyvin yksinkertainen keino antaa lapsen olla osallisena itseään koskevassa päätöksenteossa.

Lempivaatteet – ja herkkyys

Monella aikuisellakin on omat luottovaatteensa, jotka syystä tai toisesta ovat muodostuneet omiksi suosikeiksi – lempivaatteissa olo on pääsääntöisesti mukava. Lasten lempivaattet valikoituvat samoilla perusteilla; jokin elementti vaatteessa viehättää lasta, oli se sitten kuvio tai materiaali. Omat suosikkivaatteet on mukavampi pukea päälle.

Jotkut lapset voivat myös reagoida herkästi erinäisiin epämukaviin tekijöihin vaatteissa, kuten pesulappuihin tai hiertäviin saumoihin. Jos huomaat että tietty vaatekappale aiheuttaa lapsessa tuskastumista, mieti voisiko se oikeasti tuntua lapsesta sietämättömältä päällä.