Lastenvaatteiden osalta voidaan todella todeta, että nykyään vallitsevat kuluttajan markkinat.

Miellyttävien vaatteiden löytäminen ei liene ongelma kenellekään puutteellisen valikoiman vuoksi – päinvastoin sormi voi mennä suuhun valinnan paljouden edessä.

Olemme koonneet näille sivuille monipuolisesti tietoa lastenvaatteista, niiden hankkimisesta sekä huollosta. Pyrimme käsittelemään aihetta mahdollisimman laajasti ottaen huomioon sekä laadulliset että turvallisuustekijät sekä toisaalta kestävän kehityksen periaatteet – eli miten voit yksinkertaisesti omilla valinnoillasi pidentää lapsesi vaatteiden elinikää.

Samalla otamme huomioon myös lastenvaatetuksen lapsen näkökulmasta. Kasvatuksen lapsilähtöisyys muodostaa perustan lapsen terveelle kasvulle ja kehitykselle. Lapsen osallisuus sekä kuuleminen on tärkeää sekä itsetunnon että oman persoonan muodostamisen kannalta. Näiden asioiden toteutumista käytännössä pohdimme miettimällä sitä, miksi lapsen tulisi saada vaikuttaa omiin vaatevalintoihinsa. Paneudumme myös pienten lasten tärkeisiin roolileikkeihin sekä niitä tukeviin roolivaatteisiin. Pyrimme näin tuomaan kasvatuksellisesti tärkeitä asioita aikuisille – tuoden lapsen äänen kuuluviin.

Lapsi kasvaa nopeasti ja samalla vaatevarasto on jatkuvan uusinnan kohteena vanhojen vaatteiden jäädessä pieneksi. Jotta kunkin ikäkauden vaatteet säilyvät ehjinä ja käyttökelpoisina pidempään on hyvä muistaa laadukkaan materiaalin lisäksi asianmukainen vaatehuolto. Saat arvokkaita käytännön vinkkejä, joiden avulla saat vaatteet kestämään konkreettisesti kauemmin. Näin vaatteet säilyvät nuoremmillekin sisaruksille sekä menevät myöhemmin paremmin kaupaksi esimerkiksi kirpputoreilla.

Pohdimme myös hieman monille vanhemmille päänvaivaa aiheuttavaan päiväkotipukeutumiseen. Suomen talvi ja sen vaihtelevat sääolosuhteet tuovat haasteensa pukeutumisvalintoihin; sää kun ei aina välttämättä iltapäivällä olekaan ollenkaan samanlainen, kuin viedessäsi lapsen aamulla hoitoon. Olemme listanneet yksinkertaiset ohjeet, joita noudattamalla sinun ei tarvitse tuskastella vaatteiden valinnan kanssa.

Sivustomme on tarkoitettu sekä nykyisille että tuleville vanhemmille. Myös esimerkiksi lasten kanssa työskentelevät tai alalle opiskelevat voivat laajentaa tietämystään tutustumalla monipuolisesti ja kattavasti lastenvaatteisiin kokonaisuutena.

Toivomme, että viihdytte sivuillamme!